top of page
  • Skribentens bildJU Solar Team

På väg mot perfektion: Testkörningar för hållbarhet och solenergi

När karossen äntligen är klar är det dags att fullt fokusera på testkörning så under den senaste tiden har teamet varit fullt sysselsatta med att testköra Axelight på kvällar och helger. Detta gör vi för att få en så bra uppfattning som möjligt om bilens egenskaper så vi slipper överraskningar på vägarna i Australien.

För att få en grundlig uppfattning om Axelight och dess prestanda valde vi att genomföra testkörningarna på en inhägnad go-kart bana. Det gav oss möjligheten att verkligen utmana bilen och se hur den reagerade på olika körförhållanden och svängar. Vi kunde testa dess köregenskaper och identifiera områden som behöver förbättras, och vad som fungerar som vi vill.


Vid testkörningarna är olika personer ur teamet närvarande för att tillsammans identifiera dessa brister och styrkor samt för att diskutera fram potentiella lösningar direkt. Alla bidrar med sin expertis och engagemang för att se till att bilen kommer fungera på bästa möjliga sätt, teamwork på högsta nivå.


Under testkörningarna kunde vi se att vi gjorde framsteg. Under varje körning genomför vi en rad olika tester, både sådana som är krav från tävlingsarrangören och sådana som vi själva har tänkt ut för att vara säkra på att Axelight blir så bra som möjligt. Vi observerade hur Axelight svarade på våra kommandon och identifierade områden där finjusteringar var nödvändiga. Det var en viktig process för att säkerställa att bilen fungerar optimalt i tävlingssammanhang.Det är dock viktigt att påpeka att testkörningen inte var helt utan utmaningar. Vi stötte på några områden där förbättringar behövde göras. Men det är precis vad testkörning handlar om - att hitta och åtgärda eventuella brister och finjustera för att nå perfektion. Vi förväntade oss inte att allt skulle vara felfritt från början, men vi är fast beslutna att göra de nödvändiga ändringarna för att förbättra bilens prestanda.


Testkörning är en viktig del av vår strävan efter en vinnande bil. Genom att samla in data och analysera resultaten skapar vi en tydligare bild av vad som fungerar och vad som behöver justeras. Varje test är en pusselbit som hjälper oss närmare vårt mål - att skapa en solenergidriven bil som imponerar på tävlingsbanorna och inspirerar till hållbarhet.

Comments


bottom of page