top of page

Bli en del av teamet

Visste du att du kan söka till teamet?

Solbilsprojektet ges som kurser vid Jönköpings Tekniska Högskola (JTH). Du som student vid Jönköping University kan söka det som en fristående kurs att läsa vid sidan av ditt program. Detta gäller oavsett vilket program du läser och vid vilken fakultet. Projektet ges som två parallella kurser, där den ena handlar om konstruktion och den andra om projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring. Hela projektet är uppdelat i fyra separata kurser varv en introduktionskurs i 25 % studiefart och 3 kurser i 50 % studiefart.

Precis som för andra kurser som ges vid högskolan så går ansökningsprocessen via antagning.se. Det slutliga målet med projektet är deltagandet i Bridgestone World Solar Challenge. som går vartannat år vilket är anledningen till att första kursen, starten för projektet, går vartannat år. Varje kurs söks däremot separat inför varje termin.

Axelent team

Om du är intresserad av att ansöka till teamet mellan ansökningsperioderna , skicka en intresseanmälan.

Intervjuer med alumner

Marcus Svensson

Victoria Andersson

Kim Larsson

bottom of page