top of page

Bli en del av teamet

Ansökan till introduktionskursen våren 2024 är öppen! 

Solbilsprojektet ges som kurser vid Jönköpings Tekniska Högskola (JTH). Du som student vid Jönköping University kan söka det som en fristående kurs att läsa vid sidan av ditt program. Detta gäller oavsett vilket program du läser och vid vilken fakultet. För att vara behörig att söka krävs endast 60 hp avklarade studier. Projektet ges som två parallella kurser, där den ena handlar om konstruktion och den andra om projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring. Hela projektet är uppdelat i fyra separata kurser varv en introduktionskurs i 25 % studiefart och 3 kurser i 50 % studiefart.

 

Du kan läsa mer om kursen här. 

og-image.jpeg

Precis som för andra kurser som ges vid högskolan så går ansökningsprocessen via antagning.se

Kontakta oss vid frågor!

Alumni interviews

Marcus Svensson

Victoria Andersson

Kim Larsson

bottom of page